Thông tin sản phẩm

Đây là vi sinh chức năng hỗ trợ cây trồng không phải thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm gồm : VSV cố định đạm, phân giải NPK, VSV đối kháng, VSV tiết kháng sinh, trên nền EM (Effective MicroOrganism) 80 loại vi sinh hữu hiệu, cộng sinh bộ rễ của Nhật Bản, bổ sung hữu cơ 18% bằng Axit Humic, Axit Fulvic, Amino Axit, khoáng đa trung lượng, protein nhờn da cá, phối hợp phụ gia đặc hiệu tạo hiệu quả cao v.v…

Công dụng sản phẩm

  • Ủ phân giải (phân cá, bánh dầu, phân chuồng, vỏ cà phê,…) tạo thành phân sinh học.
  • Tăng sức kháng bệnh cho cây khi bón (phun, tưới) trực tiếp cây trồng.
  • Phòng ngừa bệnh tuyến trùng làm tơi xốp đất, giải độc hữu cơ.

Trichodermaharzianum

109 CFU/g

Bacillus sp

109 CFU/g

Streptomyces sp

109 CFU/g

Trên nền EM (Effective MicroOrganism) 80 loại vi sinh hữu hiệu.

Vi sinh đối kháng công nghệ si...