CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

CÔNG DỤNG:

  • Cung cấp đa lượng, trung lượng, vi lượng, hữu cơ giúp cây phát triển mạnh.
  • Cung cấp Amino axit, vsv có lợi tăng hấp thu phân bón; tiết kiệm 30-40% phân vô cơ.
  • Ngăn ngừa vsv có hại phát triển trở lại.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản trên 20%.
  • Tốt cho các loại cây trồng, có thể trộn NPK theo các giai đoạn sinh trưởng của cây.
  • Làm tơi xốp đất, tăng giữ ẩm, giảm rửa trôi phân bón.

CÁCH DÙNG:

Loại cây Cách bón
Bón lót Đầu mùa mưa Cuối mùa mưa
Cây ăn quả 1-3 kg/gốc 1,5-3 kg/gốc 1-3 kg/gốc
Cây công nghiệp 2 -4 kg/gốc 2-4 kg/gốc 2-4 kg/gốc
Rau màu 1-2 tấn/ha 1-2 tấn/ha 1-2 tấn/ha
Cây cà phê 1-3 kg/gốc 1-3 kg/gốc 1-3 kg/gốc
  • Bón lót 800 – 1200 kg/ha: Bón định kỳ 600 – 800

Khi bón xong nhớ lấp đất mỏng và tưới nước giữ ẩm.

Hàm lượng HCVS KT-02:

Nts – P2O5hh – K2Ohh : 3 – 2 – 3; Hữu cơ: 15%
Azotobacter: 1×106 CFU/g; Bacillus: 1×106 CFU/g
Độ ẩm: 30%; pH(H2O): 5

THÀNH PHẦN

Hữu cơ (phân gà):

45%

Hữu cơ (bã rượu):

30%

Lân nung :

16%

Đạm cá; Bổ sung: Humic, Amino axit; Vi sinh vật: Trichoderma; Bacillus Sp; Treptomyces; Azotobacter Sp.

6
Trọng lượng 50 kg
Phân Gà trichoderma 3-2-3

310,000