CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

CÔNG DỤNG :

  • Cung cấp các dưỡng chất dạng hữu cơ cho cây trồng phát triển.
  • Tạo điều kiện cho VSV có ích phát triển giảm 30 – 40% phân vô cơ.
  • Tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.
  • Tơi xốp đất, giữ ẩm, giảm rửa trôi phân bón. Tốt cho các loại cây trồng.

CÁCH DÙNG :

  • Bón lót 3 – 4 tấn/ha; bón định kỳ 1,5 – 2 tấn/ha.
Loại cây Cách bón
Bón lót Đầu mùa mưa Cuối mùa mưa
Cây ăn quả 4-5 kg/gốc 3-4 kg/gốc 2,5-3 kg/gốc
Cây Thanh Long 5 kg/gốc 3-4 kg/gốc 4-5 kg/gốc
Rau màu 3-5 tấn/ha 4 tấn/ha 3-4 tấn/ha
Cây cà phê 4-5 kg/gốc 3-4 kg/gốc 2,5-3 kg/gốc

Khi bón xong nhớ lắp đất mỏng và tưới nước giữ ẩm.

HÀM LƯỢNG HQ :

Hữu cơ

25%

pH

5

đỘ ẨM

30%

THÀNH PHẦN

Gà ủ hoai đậm đặc

90%

Bổ sung khoáng dinh dưỡng, Amino Axit

đạm thực vật

10%

Nts – P2O5hh – K2Ohh 

2-1-1

Phân Gà Trichoderma 2-1-1

220,000

còn 100 hàng