Công dụng sản phẩm

Công dụng: ra rễ cực mạnh
Nhú đọt, xanh lá
Bung chồi mập thân
Hạn chế tác hại khi bón dư đạm, khắc phục hiện tượng thiếu lân làm cây sinh trưởng chậm bón.

P2O5

1,6 g

K2O

30%

Và các phụ gia đặc biệt khác

6
dưỡng cây Dưỡng cây

120