CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

CÔNG DỤNG :

  • Cung cấp 6 dưỡng chất quan trọng nhất cho cây.
  • Phân hóa mầm hoa.
  • Kéo rễ, cứng cây.
  • Xanh dây, chắc trái.
  • Chống rụng hoa trái.
  • Ổn định pH giữ ẩm.

CÁCH DÙNG :

  • Cây ăn trái: 160 – 200kg/1000m2 (1,2kg/gốc)/lần bón.
  • Rau màu, hoa, lúa: 80 – 120kg/1000m2/lần bón.
  • Cây công nghiệp: 160 – 200kg/1000m2.

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

dicanxiphotphat (P2O5)

36%

cellular tissue

4,9 g

Phân khoáng hh ca – p – k

18%

magie :

3%

canxi :

9%

vi lượng :

3%

humic axit :

3%

phụ gia g.â sinh học :

25%

Phân bón rễ Bionutri-Ca

312,500