Công dụng sản phẩm

  • Tạo áo giáp sinh học bảo vệ cây trái, hoa quả… ngăn ngừa bệnh hại, sâu rầy, rệp sáp, muội đen v.v… Tái tạo hàng tỷ vi sinh vật có ích đã bị hủy hoại do dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tiết enzim đối kháng bệnh, côn trùng, tuyến trùng v.v
  • Bổ sung và hỗ trợ dinh dưỡng thiết yếu giúp cây phục hồi và phát triển bộ rễ.
  • Cung cấp tập đoàn vi sinh vật, cắt các liên kết keo đất, làm đất trở nên tơi xốp, màu mỡ.

Azotobacter Cfu

> 1×106

Bacillus Mp Cfu/g

> 1×106

N – P2O5 – K2O

1,5-1,5-1,5

Trichoderma; Kentomium Paecillus Thuringiensis; Bacillus polymyxa; Bacillus subtilis; Pseudononas sp; Azotobecter sp v.v…

Phụ gia đặc biệt, nhờn da cá ngừ vừa đủ 100%.

6
Bigben vi sinh chức năng